Exempel på priser
och certifikat.

Exempel på priser

Jag kommer att lägga till prisexemplen här inom kort. Kolla in brohuvudets tjänster Här.

Certifikat

Jag har genomgått de prov som ger mig behörighet att avliva djur i Sedu och jag har ett intyg om behörighet att avliva djur som utfärdats av den regionala statliga förvaltningsmyndigheten.

SEDU-intyg för avlivning av djur

Hemslakteri Milano erbjuder kvalitativ hemslakt i Österbotten. Vi har de tillstånd och den utbildning som krävs för bl.a. avlivning av djur.
Hemslakteri Milano erbjuder kvalitativ hemslakt i Österbotten. Vi har de tillstånd och den utbildning som krävs för bl.a. avlivning av djur.

Behörighetsbevis för avlivning av djur utfärdat av den regionala statliga förvaltningsstyrelsen.

Hemslakteri Milano erbjuder kvalitativ hemslakt i Österbotten. Vi har de tillstånd och den utbildning som krävs för bl.a. avlivning av djur.
Hemslakteri Milano erbjuder kvalitativ hemslakt i Österbotten. Vi har de tillstånd och den utbildning som krävs för bl.a. avlivning av djur.

Kontakta

Kontaktuppgifter till Kotiteurastamo

Kontakta

Kontaktuppgifter till Kotiteurastamo

Kontakta mig gärna när du behöver hemtrimning, hjälp med att avliva ett djur eller catering! Milan