Tjänster

Leverans till hemmet

Djur för kött!
 • I kundens hem
 • Tillverkad av ett proffs
 • Verktyg för yrket
 • Möjlighet till vidareförädling av köttet
 • Kyltransporter

Barbecue

För vardaglig och festlig användning
 • Korv
 • Biffar
 • Hela djur
 • Kebab
 • Även catering

Övervakning av nödsituationer

När du har bråttom
 • Snabb service
 • Kontinuerlig jourtjänst
 • Ring oss genast
 • 040-9630643

Avlivning av djuret

För ålderdom och sjukdom
 • Husdjur
 • Produktionsdjur
 • Etisk och smärtfri uppsägning
 • Inget lidande

Mer detaljerade beskrivningar av tjänsterna

Vi bestämmer ett datum och en tid då jag kan besöka er gård. Jag ordnar avlivning och slakt av djuret på gården, varefter jag slaktar djuret enligt dina önskemål, antingen direkt på gården eller i mina egna lokaler enligt överenskommelse. Jag levererar köttet till dig antingen i styckningsdelar eller som bearbetade produkter, enligt överenskommelse. Mer information nedan i form av frågor.

Vi kan föda upp nästan alla stora husdjur som kor, grisar, får och hästar.

Vi kan garantera kvaliteten på slakten, både när det gäller styckning och hygien, och hantera djurets död på ett lugnt sätt. Vi har lång erfarenhet och utbildning på området. Du kommer inte att bli besviken.

Tyvärr inte, men som tur är kan du äta mer av det hemma.

Livsmedelsmyndigheten säger: "Kött från djur som slaktas på gården får inte säljas eller på annat sätt bortskaffas, utan får endast användas för producentens egen privata konsumtion.

Om en producent vill sälja köttet från djur som han själv har fött upp måste djuren slaktas på ett godkänt slakteri där de genomgår en köttbesiktning. Köttet kan sedan återföras till gården för försäljning. Försäljning av kött som tas tillbaka från slakteriet är försäljning av livsmedel och en deklaration om livsmedelslokal ska lämnas in till den kommunala livsmedelskontrollmyndigheten." [Livsmedelsmyndigheten 27.7.2021]

Jag erbjuder bland annat hemslakt i Österbotten, cirka 100 kilometer från min bas i Edsevö. Jag kommer att ha en egen kylbil, vilket gör att jag kan arbeta ganska långt bort.

Tack för att du frågade, ja det är det! Jag har ytterligare utbildning för just detta ändamål, vilket kvalificerar mig för hemmaslakt och avlivning av djur. se mer information Från sidan Info.

Nej. Köttet behöver inte besiktigas, eftersom köttet vid hemmaslakt endast är avsett för abonnentens eget bruk och inte till exempel för försäljning.

Jag har en riktig kylbil som gör det möjligt för mig att komma till er för att slakta de slaktade djuren under ordentliga och hygieniska förhållanden. Jag kan också transportera köttet till mitt hem för vidare bearbetning i kylrum. Det är också möjligt att hyra en kyltransporttjänst av mig.

Home Butcher Milan har sin huvudsakliga verksamhet i Home Butcher Milan. Hemskuren kött kan användas för att tillaga en mängd olika rätter för gården.

Matlagning och grillning är ett praktiskt sätt att kombinera hemlagad mat. Jag kan till exempel ta med mig grillen när jag kommer för att slakta och köttet bräser medan jag väntar.

Jag förbereder en mängd olika läckra rätter av ditt eget hemlagade kött. Du kan beställa allt du kan tänka dig från mig. Jag kan också tillaga köttbiffar och kompletta måltider. Ring mig så kan vi diskutera det vidare.

Vi förbereder ett brett utbud av läckra kötträtter från hemslaktade djur för dig. Vi kan grilla djuret i sin helhet eller till och med slå in det i välsmakande korvar. Eller vad sägs om en läcker kebab att servera till vännerna. Med ett ord kan vi sköta nästan alla tänkbara köttberedningar, från rökning till korvtillverkning.

Absolut! Vi har lagat god mat till alla typer av fester och firanden, från middagar till bröllop. Vi kan till och med tillreda maten från era egna djur eller skaffa köttet från annat håll. Förutom kötträtter lagar vi även sallader och vegetariska rätter för specialkoster. Om du vill kan vi erbjuda en komplett catering för din fest.

Hemslaktaren Milan tillverkar till exempel läckra korvar till kunden av hemslaktat kött.

Nödslakt skiljer sig från hemmaslakt genom sin brådskande karaktär. Jag kommer när du ber om det och sköter slakten och, om du vill, styckningen av djuret. Om du vill sälja köttet krävs en läkarundersökning utöver slakten, och köttet levereras sedan till det slakteri du väljer för vidare bearbetning.

Nödslakt är möjlig när ett friskt djur skadas.

Nödövervakningen kommer ibland snabbt, så det är bra att veta hur man ska agera. För att kunna äta köttet från ett skadat djur måste det vara friskt bortsett från skadan. Det är också möjligt att skicka ett nödslaktat djur till ett slakteri för vidare bearbetning om köttet ska säljas. I detta fall krävs ett veterinärutlåtande om djurets tillstånd.

Livsmedelsmyndigheten säger: "En skadad hov- och klövvilt får genomgå akut behandling på anläggningen. Innan djuret avlivas måste den officiella veterinären utföra en levande inspektion av djuret. Den person som avlivar djuret måste veta hur man avlivar djuret utan att orsaka det undvikbar smärta, lidande eller ångest. Efter bedövning och avblodning ska djuret utan onödigt dröjsmål transporteras till ett godkänt slakteri där slakten ska slutföras." [Livsmedelsmyndigheten 27.7.2021]

Vi är vanligtvis redo att utföra en akut undersökning med mycket kort varsel, så ring 040 9630643 med en gång! 

Vi förbehåller oss dock rätten att sova och vila, så ibland kan vi vara blockerade. Vi kommer dock att hålla oss till vad vi har kommit överens om.

Den största skillnaden är att det är bråttom. Medan traditionell hemövervakning kan ordnas i förväg och tiden kan anges i kalendern, kräver nödövervakning varken tid eller plats. Men om det är ett lantbruksdjur på en produktionsanläggning kan köttet vara önskat för försäljning. Då krävs också en medicinsk kontroll innan köttet kan skickas till slakteriet för vidare bearbetning. Om man bestämmer sig för att behålla köttet på gården är det möjligt att gå från nödslakt till styckning och lämna de färdiga köttprodukterna på gården.

Hemslakteriet Milan erbjuder nödslakt och hjälper till att leverera djuret till slakteriet eller skär upp köttet för kundens eget bruk.

Att döda ett djur är vanligtvis en sorglig sak. Lyckligtvis kan du be mig hjälpa dig med detta och du kan vara säker på att din älskade vän får en smärtfri sista resa. Jag tror att det blir lugnare och mindre stressigt för djuret att låta en utomstående göra det åt dig, och du kan koncentrera dig på sorgeprocessen i lugn och ro.

Vi har möjlighet att avliva de vanligaste stora hus- och sällskapsdjuren, t.ex. hästar, grisar, kor och får. Vänligen kontakta oss så diskuterar vi vidare.

På. Vi gör allt lugnt och professionellt, så att djuret inte lider eller lider någon smärta eller något lidande till följd av avlivningen. Avlivningen utförs på ett lämpligt sätt, vanligtvis med en bultpistol.

Hemma-slakteriet Milan tar hand om avlivning av både husdjur och lantbruksdjur utan lidande. Vi tar hand om avlivning av hästar, kor och grisar på grund av sjukdom och ålderdom.

Kyltransporter

Korrekt kyltransport är en viktig del av hemmaslakt, när du vill ha hygieniska styckningsanläggningar på gården eller när köttet exporteras för vidare bearbetning. Kyltransporten säkerställer maximal konservering, hygien och kvalitet på det värdefulla köttet. När du handlar med mig kan du vara säker på att ditt kött kommer att hanteras med största omsorg.

Jag hyr också ut min kylbil för transport av kött enligt kundens behov. Du kan till exempel be mig transportera ditt kött till ett slakteri som du själv väljer. Vänligen kontakta mig så kommer vi överens om fler detaljer.

Förutom hemslakt erbjuder Milan även kyltransporttjänster.

Kontakta

Kontaktuppgifter till Kotiteurastamo

Kontakta

Kontaktuppgifter till Kotiteurastamo

Kontakta mig gärna när du behöver hemtrimning, hjälp med att avliva ett djur eller catering! Milan